Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

6062 a3d8 420
6438 d645 420
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaohhmarigold ohhmarigold
9343 4dd3 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaohhmarigold ohhmarigold
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohhmarigold ohhmarigold
https://78.media.tumblr.com/2d9bae1065c2de547560348392255225/tumblr_mx6zdoVAqM1sub2zbo1_500.gifhttps://78.media.tumblr.com/c23d05c20f0667c6d173475c932412b4/tumblr_mx2q7id9wQ1sufb8ro1_500.gif
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki
1008 cb84 420
Reposted from4777727772 4777727772 viadimer dimer
2284 f78f 420

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viascorpix scorpix
1000 770c 420
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
1241 f65c 420
Niagara Fälle 1951, Februar
Reposted frombirke birke viascorpix scorpix
1779 8dd9 420
Reposted fromdesinteressement desinteressement viascorpix scorpix
1273 e34d 420
Reposted fromgingerowaa gingerowaa viascorpix scorpix
8885 78e4 420
Reposted fromhagis hagis viascorpix scorpix
7988 df3d 420
Reposted fromidiod idiod viascorpix scorpix
4806 460d 420
"Maski i twarze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadobby dobby
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viadobby dobby

Strach to czasem brzydka rzecz. Nie pozwala ci doznawać najpiękniejszych chwil. Będzie Twoim przekleństwem, jeśli go nie pokonasz

— Federico Moccia
3073 a7c3 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viadobby dobby
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...