Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadobby dobby
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
4676 bc70 420
Reposted fromfelicka felicka viadobby dobby
4460 8786 420
Reposted fromhagis hagis viadobby dobby
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viadobby dobby
4382 5949 420
Reposted fromPoranny Poranny viadimer dimer
4271 40bb 420
Reposted fromZircon Zircon viaikari ikari
4432 1c73 420
Reposted fromtowo85 towo85 viascorpix scorpix
7640 d00a 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
0955 cb1d 420
Reposted fromministerium ministerium viadobby dobby
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby
0982 8d96 420
Reposted from4777727772 4777727772 viadobby dobby
3149 2249 420
Reposted fromsarazation sarazation viadimer dimer
Reposted fromworst-case worst-case viadimer dimer
3333 b959 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadimer dimer
3833 8636 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadimer dimer
3461 07d8 420
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viadimer dimer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl