Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

June 22 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

June 15 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

June 08 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

June 01 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 25 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 18 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 11 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 04 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 27 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

March 16 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

March 09 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

March 02 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

February 27 2014

8366 6307
Reposted byjotcceKudlatyBluesjagashannahbellovvlsomelittledarlingcheshiresmiledimerbutterbeerwindingroadsmunkFuelnicolabricot
Podróżując, ludzie uczą się zapominać.
— E. I. Sugimoto
Reposted frommizuumi mizuumi viadobby dobby
4948 2190 420
Reposted fromdobby dobby viadobby dobby
Masz rację dziecko, tego mi najbardziej brakuje. Jego zaczepek, głupot i ciągłego gadulstwa. Chciałabym to znowu usłyszeć i powiedzieć: " Znowu zaczynasz?" czy "Nigdy Ci ta głupota nie przejdzie". Kiedyś mnie to wkurzało, ale teraz chciałabym znowu to usłyszeć. Choć jedną zaczepkę, tego właśnie najbardziej mi teraz brakuje.
— Moja Babcia o zmarłym Dziadku
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit viabutterfly94 butterfly94
- Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni nie chcą wiedzieć wszystkiego o kobietach; wolą widzieć je takie, jakie sobie wyobrażają. Dlatego kobiety ich oszukują.
- Jak?
- Robią sobie makijaż i nie rozmawiają z nimi o swoich pragnieniach, o tym, czego pożądają i czego się boją.
— Maite Carranza "Wojna Czarownic"
6972 a9b2 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCrazyAnt CrazyAnt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl