Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

June 07 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 31 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 22 2015

3871 edcd 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabutterfly94 butterfly94
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viabutterfly94 butterfly94
Chodząc w kółko, znajdujemy rzeczy, przeoczone za pierwszym razem.
— Zły dotyk - Nicole Kassell
Reposted fromdoshu doshu viafatu fatu
8426 4295 420
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viabutterfly94 butterfly94
Cellulit u mojej kobiety jest jak wgniecenie na moim aucie. Może nie wygląda to ładnie, ale to jest moje auto i jest ono najlepsze na świecie.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viabutterfly94 butterfly94
6163 b4b8 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viabutterfly94 butterfly94
9435 ac44 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viabutterfly94 butterfly94
4112 8186 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabutterfly94 butterfly94

July 11 2014

A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę – jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje – tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— R. Wojaczek
Reposted frompassionative passionative viabutterfly94 butterfly94
6390 1709
Reposted fromcariad cariad viabutterfly94 butterfly94
0207 e282 420
Reposted fromillusio illusio viabutterfly94 butterfly94

July 10 2014

6233 64bc 420

Reposted fromtilde tilde viabutterfly94 butterfly94
9877 5e1c 420
Reposted fromnjmortensen njmortensen viabutterfly94 butterfly94

July 06 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl