Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2014

1087 ad45 420
Reposted fromdobby dobby
2799 9fce 420
Reposted fromscorpix scorpix vianiewiemchybanena niewiemchybanena
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viaCrazyAnt CrazyAnt
Petty
Reposted fromweheartit weheartit viabutterfly94 butterfly94

February 25 2014

Każdy miewa przerwy w życiorysie. 
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromswojszlak swojszlak viadobby dobby
Nadeszła już pora,
żeby to wszystko rzucić i trochę oszaleć.
— Tomasz Różycki
Reposted fromswojszlak swojszlak viadobby dobby
Reposted fromweheartit weheartit viadobby dobby
3357 5ecc 420
Reposted fromget-fit get-fit viascorpix scorpix
7303 468b 420
Reposted fromget-fit get-fit viascorpix scorpix
Reposted fromdimer dimer
9198 f776 420
Reposted fromantjee antjee viaserplesniowy serplesniowy
2270 9b78 420
Reposted fromjelonek jelonek viaserplesniowy serplesniowy
2799 6814 420
3881 f228 420
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viastarryeyed starryeyed
Kiedy pijesz alkohol , pożyczasz radość z dnia jutrzejszego
— S.
Reposted fromzupkamleczna zupkamleczna viastarryeyed starryeyed
7948 ecdf 420
Reposted fromfoods foods viaserplesniowy serplesniowy
Jeśli dasz mi wybór, wybiorę źle! Takie życie. Daj odpowiedź o sobie i życiu które skończyłaś.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
Po co komuś jakieś wyświechtane 'kocham cię', skoro facet wstaje przed tobą, robi ci śniadanie i na talerzyku układa serduszko z truskawek? No po co?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viastarryeyed starryeyed
7003 460a 420
Reposted fromswojszlak swojszlak viastarryeyed starryeyed
Czy matka, nawet najbardziej kochająca, wie wszystko o swoim dziecku ? Na szczęście dla wszystkich matek jest inaczej. 
— Marek Hłasko; Listy do Matki
Reposted fromnewnightmare newnightmare viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl