Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2016

5787 5657 420
Reposted fromsurpriseme surpriseme viaCrazyAnt CrazyAnt
4915 66a0 420
Każdy dzień jest dobry, nie szukajcie wymówek.
Reposted fromsnynajawie snynajawie viaCrazyAnt CrazyAnt
0570 d153 420

firsttimeuser:

Shoda Koho, Moonlit Sea, c. 1920

Reposted fromthetemple thetemple viakarsina karsina
4716 e2b8 420
Reposted fromrol rol viadepressionsucks depressionsucks
6093 5c2e 420
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabatgirl batgirl
grafika lost in translation, bed, and blue
Reposted fromweightless weightless viaohhmarigold ohhmarigold
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— J.L.W
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabatgirl batgirl
7794 d7b1 420

matermorbi:

- René Magritte.  

grafika place, landscape, and city
Reposted fromweightless weightless viarudaizia rudaizia
Całe życie się odchudzasz, próbujesz o siebie zadbać, próbujesz coś zmienić, żebyś była zgrabna, ładna i atrakcyjna i nagle zdajesz sobie sprawę, że to nie Twój wygląd jest problemem, tylko burdel, ktorego inni narobili Ci w głowie. 
— i trochę popieprzony charakterek
Reposted fromdepresja depresja viaszalony-virus szalony-virus
6003 dcfd 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viaszalony-virus szalony-virus
grafika art, girl, and indie
Reposted fromweightless weightless viaohhmarigold ohhmarigold
0805 6597 420
Jo Nesbo - Człowiek-nietoperz
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaIamPerfect IamPerfect
9484 b2b8 420
Reposted fromjottos jottos viaohhmarigold ohhmarigold
3123 2e58 420
Reposted fromepi epi viaszalony-virus szalony-virus
7510 968f 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viaszalony-virus szalony-virus
5245 5c26 420
Reposted frombukazla bukazla viaszalony-virus szalony-virus
Reposted fromanythin anythin viaszalony-virus szalony-virus
5695 754e 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl