Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viadobby dobby
8311 c11b 420
Reposted fromflowerstandman flowerstandman
8312 0506 420
Reposted fromflowerstandman flowerstandman
0057 804c 420
Reposted frompiehus piehus viakomplikacja komplikacja
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breżniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viakomplikacja komplikacja

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
9143 8fee 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakomplikacja komplikacja
Van Gogh obciął sobie ucho
dał je
prostytutce
która je wyrzuciła z
totalnym
obrzydzeniem.
Van, dziwki nie chcą
uszu
one chcą
szmalu.
pewnie dlatego byłeś
takim wielkim
malarzem: nic
nie rozumiałeś
z innych
spraw.
— Bukowski
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viadobby dobby
7949 9075 420
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaohhmarigold ohhmarigold
3242 5164 420
Reposted fromrawriot rawriot viadimer dimer
8854 7263 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
9113 64cc 420
Reposted frommessinhead messinhead viadobby dobby
0682 6bcd 420
Reposted frommuszynka muszynka viaohhmarigold ohhmarigold
0463 6bd0 420
Reposted frommoai moai viaohhmarigold ohhmarigold
Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted frommessinhead messinhead viastarryeyed starryeyed
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako viastarryeyed starryeyed
2061 4325 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl